Main Image

Wakizashi

Wakizashi
Item No. WA-0543
Mei
: Omi Daijo Fujiwara Tadayoshi
Mei (Back)
: Kurimono/Engraved by Tadanaga from same province
Length
: 51.50 cm / 20.3 in
Period
: Mid Edo Period
Price
: 700,000 JPY
 
WA-0543
 
Wakizashi
Item No. WA-0541
Mei
: Harima no Kami Tachibana Yoshinari Nyudo
Length
: 52.60 cm / 20.7 in
Period
: Early Edo Period
Price
: 500,000 JPY
 
WA-0541
WA-0541
Wakizashi
Item No. WA-0539
Mei
: Ikeda Isshu Nyudo Ryuken
Mei (Back)
: On a Day in February 1821
Length
: 49.40 cm / 19.4 in
Period
: Late Edo Period(Bunsei Era)
Price
: 800,000 JPY
 
WA-0539
WA-0539
Wakizashi
Item No. WA-0535
Mei
: Chounsai Tsunatoshi
Mei (Back)
: On a day in February 1847
Length
: 46.00 cm / 18.1 in
Period
: Late Edo Period
Price
SOLD
 
WA-0535
WA-0535
Wakizashi
Item No. WA-0532
Mei
: Hida no Kami Fujiwara Ujifusa
Length
: 54.20 cm / 21.3 in
Period
: Early Edo Period
Price
: 500,000 JPY
 
WA-0532
WA-0532
Wakizashi
Item No. WA-0530
Mei
: Hoki no Kami Fujiwara Nobutaka
Length
: 51.20 cm / 20.2 in
Period
: Early Edo Period
Price
SOLD
 
WA-0530
WA-0530
Wakizashi
Item No. WA-0524
Mei
: Norimitsu from Osafune, Bishu
Mei (Back)
: On a Day in August 1460
Length
: 52.50 cm / 20.7 in
Period
: Middle Muromachi Period (Kansho Era)
Price
: 450,000 JPY
 
WA-0524
WA-0524
Wakizashi
Item No. WA-0523
Mei
: Hozumi Hirochika from Suifu, Joyo
Mei (Back)
: On a Day in February 1774, Kinoe Uma, Year of the Horse
Length
: 51.90 cm / 20.4 in
Period
: Mid Edo Period(Anei Era)
Price
SOLD
 
WA-0523
WA-0523
Wakizashi
Item No. WA-0517
Mei
: Harima Daijo Fujiwara Shigetaka
Mei (Back)
:  From Echizen
Length
: 54.20 cm / 21.3 in
Period
: Early Edo Period
Price
: 400,000 JPY
 
WA-0517
WA-0517
Wakizashi
Item No. WA-0510
Mei
: Omi no Kami Hojoji Tachibana Masahiro (1st generation)
Length
: 48.50 cm / 19.1 in
Period
: Early Edo Period
Price
: 400,000 JPY
 
WA-0510
WA-0510
Wakizashi
Item No. WA-0495
Mei
: Suzuki Kaga no Kami Sadanori
Mei (Back)
: On a Day in February in 1673
Length
: 45.40 cm / 17.9 in
Period
: Early Edo Period 1673 (Enpo Era)
Price
: 600,000 JPY
 
WA-0495
WA-0495
Wakizashi
Item No. WA-0486
Mei
: Tegarayama Kai no Kami Masashige
Length
: 40.00 cm / 15.7 in
Period
: Late Edo Period(Kansei Era)
Price
: 600,000 JPY
 
WA-0486
WA-0486
Wakizashi
Item No. WA-0482
Mei
: Made by Tsuguhira from Toto, Eastern Capital
Mei (Back)
: 1771 Year of the Rabbit
Length
: 57.20 cm / 22.5 in
Period
: Mid Edo Period
Price
: 650,000 JPY
 
WA-0482
WA-0482
Wakizashi
Item No. WA-0459
Mei
: Made by Nobufusa from Suifu
Mei (Back)
: In 1867
Length
: 56.10 cm / 22.1 in
Period
: Late Edo Period
Price
: 500,000 JPY
 
WA-0459
WA-0459
Wakizashi
Item No. WA-0423
Mei
: Koyama Bizen no Suke Munetsugu made with chosen extreme Izuha iron
Mei (Back)
: On a lucky day in May 1851
Length
: 47.70 cm / 18.8 in
Period
: Late Edo Period(Kaei Era)
Price
: 1,300,000 JPY
WA-0423
WA-0423
WA-0423
Wakizashi
Item No. WA-0264
Mei
: Hida no Kami Ujifusa
Length
: 39.50 cm / 15.6 in
Period
: Early Edo Period(Keicho Era)
Price
: 1,000,000 JPY
 
WA-0264
WA-0264
TOUKEN MATSUMOTO
199-1, Shimizu Noda city, Chiba pref.
278-0043, Japan

Copyright (C) 2014-2021
Touken Matsumoto Corp.
All Rights Reserved.