Main Image

Tsuba

TSU-2527

TSU-2527

Four Guardians
(Gold Seal) Yoshindo

TSU-2524

TSU-2524

'Shimenawa', Sacred Shinto Rope of Rice Straw
Hitotsuyanagi Tsunemasa (with Kao), Made this
Tokubetsu Kicho Kodogu

TSU-2523

TSU-2523

Dragons and a Sacred Jewel
Tetsujin

TSU-2522

TSU-2522

Twin dragons and A Jewel with Vines
Mumei, but probably the Namban Tradition

TSU-2521

TSU-2521

Botan Karakusa, Arabesque with Peony
Mumei, but has been attributed to the Choshu Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2519

TSU-2519

Uchiwa, Japanese fan
Mumei

TSU-2518

TSU-2518

The Three Laughers of Tiger Ravine
Mumei

TSU-2517

TSU-2517

Karigane-sukashi, Wild Geese
Mumei, but has been attributed to the Higo Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2516

TSU-2516

Eggplant
Sadahiro

TSU-2515

TSU-2515

Beauties of Nature seen through the windows
Mumei, but has been attributed to the Shoami Tradition

TSU-2514

TSU-2514

Clematis
Mumei

TSU-2513

TSU-2513

Bamboo and Tiger
Mumei, but has been attributed to the Aizu-shoami Tradition
Tokubetsu Kicho Kodogu

TSU-2512

TSU-2512

Bamboo, Ivy, and Flying Bee
Mumei, but has been attributed to Masamitsu from Aizu
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2510

TSU-2510

Mokko Family Crests
Mumei

TSU-2509

TSU-2509

Chrysanthemum
Made by Masatoshi at Senpoku, north of Sendai
Hozon Tosogu

TSU-2506

TSU-2506

Flowers
Kaneko Zenzaemon Kiyomasa from Hagi, Choshu
Hozon Tosogu

TSU-2501

TSU-2501

Gempei Battle (Uji-hashi Gassen)
Mumei, but probably the Hikone Tradition

TSU-2500

TSU-2500

Kanmuri-sukashi
Mumei, but probably Setsuai or Setsunao
Tokubetsu Kicho Kodogu

TSU-2499

TSU-2499

Roosters in a Bamboo Grove
Mumei, but has been attributed to the Choshu Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2495

TSU-2495

(Daisho) Shochikubai. Pine Tree, Bamboo and Plum Tree. As the Symbol of Auspicious things
(Daisho) Tokosai Tsurayoshi(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2487

TSU-2487

Pine Tree
Mumei, but has been attributed to the Higo Tradition in late generation
Hozon Tosogu

TSU-2486

TSU-2486

Plum Tree and Pheasant
Mumei, but probably the Kyo-Sukashi Tradition

TSU-2483

TSU-2483

Chrysanthemum
Hazama
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2479

TSU-2479

Totenko, Early morning crowing of a rooster
Horyudo Katsutora
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2477

TSU-2477

Hiashi, Sunray
Masatoshi (Iwai Kishinmaro)
Hozon Tosogu

TSU-2476

TSU-2476

Plum Tree
Mumei, but has been attributed to Shigemitsu, Hayashi 2nd generation
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2475

TSU-2475

Paulownia and Tomoe Sukashi
Mumei, but has been attributed to Kanshiro
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2468

TSU-2468

Mountain Scenery
Tomohisa from Hagi, Choshu

TSU-2466

TSU-2466

Hoshinamako, dried sea cucumber
Mumei

TSU-2458

TSU-2458

Orchid
Mumei, but has been attributed to the Kaga-kinko Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2457

TSU-2457

Kasumizakura, Cherry Blossoms
Mumei, but has been attributed to Kanshiro
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2447

TSU-2447

Botan Jishi, Peony and Sacred Lion
Mumei, but has been attributed to the Mino Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2442

TSU-2442

Shiguretei, Tea Ceremony Room of Todai-ji Temple in Kyoto City
Mumei

TSU-2417

TSU-2417

Daffodils
(Kinin/gold seal)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2399

TSU-2399

Hotei
Toshimasu

TSU-2397

TSU-2397

Dragon with Waves and Rocks
Made by Yu-Tayu no Jo Minamoto Masakuni, Shinano no Kami Toshi from Sendai, Ohsyu
Hozon Tosogu

TSU-2384

TSU-2384

Tsurumaru, Crane
Mumei, but probably the Futagoyama Tradition

TSU-2370

TSU-2370

The legendary Chinese Tang Dynasty monks Hanshan and Shide
Yasuchika (The 4th generation)
Hozon Tosogu

TSU-2363

TSU-2363

Circles with a Symmetry
Mumei, but likely the Higo Tradition

TSU-2359

TSU-2359

Pine Tree and Horses
Yumeishi Nomura Muneaki ・ From Hikone, Goshu
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2356

TSU-2356

Butterflies
Umetada
Hozon Tosogu

TSU-2350

TSU-2350

Symmetrical Piled Rohmboid Shape and Two Wild Geese on a Chrysanthemum Sukashi
Mumei, but has been attributed to the Akasaka Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2349

TSU-2349

Mongaku's Hard Religious Training
Hamano Nobukatsu
Hozon Tosogu

TSU-2337

TSU-2337

Hannya, Female Demon's Mask
Hashimoto Masanari (with Kao) from Edo
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2330

TSU-2330

Playing Boys dressed in ancient Chinese clothes
Goto Mitsuyoshi(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2315

TSU-2315

Plum Tree and Snowflake
Mumei

TSU-2311

TSU-2311

Ginkgo Leaves
Mumei

TSU-2310

TSU-2310

Sparrow and Bamboo
Mumei

TSU-2299

TSU-2299

Four Sedge Hats
Mumei, but has been attributed to the Kamiyoshi Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2285

TSU-2285

A Cow tied to a Pine Tree
Mumei, but Den-Kampei, probably the Kampei Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2280

TSU-2280

Four Interlocking Squares
Made by Myochin Ki Munefuru
Hozon Tosogu

TSU-2278

TSU-2278

Bird of Prey on an Pine Tree
Tojusai Masakatsu(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2240

TSU-2240

Kinkise on the Rim Hamidashi Tsuba
Mumei

TSU-2236

TSU-2236

Paulownia and Window Frame Silhouette
Tadatoki (Eighth Generation)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-2214

TSU-2214

Chrysanthemums
Made by Tomonobu

TSU-2193

TSU-2193

Little Cuckoo and the Crescent Moon
Mumei, but attributed to the Akasaka Tradition
Hozon Tosogu

TSU-2036

TSU-2036

Jonangu, Gurden of the Shrine South of the Capital
Mumei, but attributed to the Kyo-shoami Tradition
Hozon Tosogu

TSU-1954

TSU-1954

Li Bai, Chinese Poet
Ichiyosai Hironao(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-1945

TSU-1945

Chrysanthemums and Greek Key Design
Engraved by Osawa Inaba
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-1847

TSU-1847

Crane in the Nest
Mumei, but attributed to the Hayashi Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-1698

TSU-1698

Chrysanthemum and Vines
Mumei, but attributed to the Umetada Tradition
Tokubetsu Hozon Tosogu

TSU-1517

TSU-1517

Crab
Nobushige
Hozon Tosogu

TSU-1468

TSU-1468

Millstone
Mumei, but attributed to the Haruta Tradition
Hozon Tosogu

TOKEN MATSUMOTO
Marusei Bldg 3F 6-13-14 Nishi-Kasai
Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

Copyright (C) 2013-2023
All Rights Reserved.