Main Image

Futatokoro, Mitokoro

FM-0023

FM-0023

Goat and Japanese Fatsia
Kozuka: Horie Okinari (with Kao), Menuki: Mumei, but Okinari
Hozon Tosogu

FM-0020

FM-0020

Orchid
Sekijoken Taizan Motozane/Genpu(with Kao)
Tokubetsu Hozon Tosogu

TOKEN MATSUMOTO
Marusei Bldg 3F 6-13-14 Nishi-Kasai
Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

Copyright (C) 2013-2023
All Rights Reserved.