Main Image

Koshirae

Koshirae
Item No. KO-0047
Length
: 89 cm / 35.0 in
Price
: 1,850,000 JPY
Koshirae
Item No. KO-0030
Price
: 500,000 JPY